Menu

Noteikumi

Rezervāciju garantēšana:
Rezervāciju var garantēt, norādot kredītkartes numuru un derīguma termiņu veicot priekšapmaksu (ne vēlāk kā 24 stundas pirms iznomāšanas veikšanas). Negarantētas rezervācijas gadījumā nomā patur tiesības jūsu izvēlēto transportlīdzekli iznomāt citai personai.

Garantētu rezervācijas atcelšanu:
Garantētu rezervāciju bez soda sankciju piemērošanas iespējams atcelt līdz 72 h pirms transportlīdzekļa iznomāšanas datuma, sūtot rakstiski rezervācijas anulēšanas pieprasījumu uz e-pastu initastibele@gmail.com

Nesavlaicīga atteikuma gadījumā vai neinformējot nomu par atteikumu, noma neatgriež iemaksāto priekšapmaksas summu par garantētu rezervāciju.

Ar kredītkarti garantētām rezervācijām par nesavlaicīgi veiktu atteikumu, kas ir vēlāk kā 72 h pirms
Iznomāšanas datuma, tiek piemērota soda nauda, kas vienāda ar attiecīgās rezervācijas maksu.

Līguma paraugu varat apskatīties šeit…